Kom og se!

Da den rike unge mannen spurte Jesus hva han skulle gjøre for å vinne evig liv, svarte Jesus "selg alt du eier, og følg meg" (Joh. 10,17ff). Og til disiplene som spurte ham hvor de da skulle gå, for de visste ikke veien, svarte han: "Jeg er veien, sannheten og livet" (Joh. 14,5f). Andre inviterte han til å komme hjem til seg og se hvor han bodde (kfr. Joh.1,39).

Hvis man tror man går med et kall til ordensliv, vil ofte møtet med ordensbrødre eller -søstre være avgjørende for ens egen avklaring. Alle ordener er åpne for å veilede mennesker som lurer på om de har et kall til tjeneste i Kirken. Her følger en liste over kontaktpersoner i de ordenssamfunn som er nærmere presentert under oversikten "Klosterliv i Norge".

 

Birgittasøstrene
Sr. Patrizia Teles O.Ss.S
Ingeborg Opstadsvei 1
7091 Tiller
tlf. 72 89 40 00
e-mail: kiistift@online.no

hjemmeside: birgitta.katolsk.no/

 

St. Carolus Borromeussøstrene, sr. Pauline Sundari
Elias Blixgate 24
1512 Moss
tlf. 69 27 54 39
e-mail: cbmoss@c21.net

hjemmeside: www.cbsisters.org/

 

Tautra Mariakloster
Sr. Anne Elizabeth Sweet
Tautra
7633 Frosta
Tlf. 74 80 85 51
E-mail: klosterkall@tautra.no

hjemmeside: www.tautra.no/ og blogg:www.klosterliv-monasticlife.org

 

 

Dominikanerinnene, Mariaklosteret Bodø
sr. Zenaida S. Nacpil op
Alkeveien 7
8003 Bodø
Tlf. 41 45 74 01
e-mail: nacpilz@yahoo.com

hjemmeside: www.katolsk.no/ordener/op/bodo/

 

Dominikanerinnene Lunden kloster, Oslo
Sr. Anne Lise Strøm op
Øvre Lunden 5
0598 Oslo
tlf. 23 19 44 20
e-mail: Anne-Lise@lunden.katolsk.no

hjemmeside: lunden.katolsk.no/

Dominikanerinnene, Sta. Katarinahjemmet, Oslo
Sr. Katarina Pajchel
Gjørstadsgate 9
0367 Oslo
tlf. 23 21 54 10/90 57 60 70
e-mail: Katarina.Pajchel@katolsk.no

hjemmesider: katarinahjemmet.katolsk.no/

 

Klarissene
Sr. Walburgis
Høysteinane kloster
Ulfsbakveien 36
3267 Larvik
Tlf. 33 12 54 79
E-mail: klarissene@katolsk.no

hjemmeside: www.klarissene.eu/

 

Missionaries of Charity
Sr. Kefas
Nygårdsgaten 3
3015 Bergen
tlf. 55 21 59 70

hjemmeside: bergen.katolsk.no/charity.htm

 

 

Missionary Servants of the Holy Trinity 
Sr. Imelda Macaya
Parkveien 23
6413 Molde
tlf. 71 25 79 10
e-mail: dekkimar@online.no

hjemmeside: www.katolsk.no/ordener/msht/

 

St. Elisabethsøstrene
Sr. Karolina Bogoczva
Munkerudveien 52
1165 Oslo
tlf. 23 38 44 05
e-mail: Karolina@stelisabeth.katolsk.no

hjemmeside: StElisabeth.katolsk.no/

 

St. Franciskus Xaveriussøstrene
Sr. Mary Doyle
Marias Minde
Nylandsveien 31
5039 Bergen
tlf. 55 55 99 60
e-mail: Mary.Doyle@katolsk.no

hjemmeside: bergen.katolsk.no/franciscus.htm

 

 

 

St. Josephsøstrene
Sr. Marit Brinkmann
Brannvaktveien 5
0489 Oslo
tlf. 23 40 09 20/23 40 09 22
e-mail: provins@stjoseph.no

hjemmeside: www.StJoseph.no/

 

 

 

Søstrene av Det hellige kors Quy Nhon 
Sr. Anna Le Thi Thanh Huong
Veståsen 18
1362 Hosle
tlf. 67 14 61 69 
e-mail: Quy.Nhon@katolsk.no

hjemmeside: www.katolsk.no/ordener/shk/QuyNhon/

 

Søstrene av Det hellige kors Nha Trang 
Sr. Lucia Nguyen Thi Kim Trang 
Elvegaten 2
3513 Hønefoss
Tlf. 32 13 78 14
e-mail: NhaTrang@katolsk.no

hjemmeside: www.katolsk.no/ordener/shk/NhaTrang/

 

Karmelittnonnene
Sr. M. Bronislava av Jesus Hostien O.C.D.
Holtveien 38 a
9012 Tromsø 
tlf. 77 69 10 80
E-mail: totus.tuus@karmel.katolsk.no

hjemmeside: karmel.katolsk.no/

 

Bonifatius Institutt
Ulla Engel
Okkenhaugveien 23
7600 Levanger
tlf. 74 40 75 93, fax 74 40 75 86
E-mail: st.bonifatius@online.no

hjemmeside: www.institut-st-bonifatius.de/