Nytt fra søsterrådet

Søsterrådet består av lederne fra de forskjellige kvinnelige ordenssamfunn i Norge - i alt 16 søstre - og møtes to ganger i året. Høstens møte hadde valg av ny ledelse på programmet, foruten saker av felles interesse. Et spørsmål som er av vital betydning for flere av kongregasjonene/klostrene dreier seg om innvandringsreglene. Mange av søstrene i Norge i dag kommer fra land utenfor EU/EØS. 1. januar 2010 ble innvandringsreglene betydelig innskjerpet, noe som gjør det svært vanskelig å få permanent oppholdstillatelse. Søsterrådet sendte en henvendelse til Justisdepartementet våren 2011, men venter fortsatt på svar. Det er vanskelig å ta imot kandidater og søstre fra andre kontinenter slik situasjonen nå er. 

Søstrene samarbeider om formasjon, altså utdanning, av unge søstre, og forøvrig gir vi hverandre støtte og hjelp både menneskelig og praktisk. Søsterrådet er også et sted for utveksling av informasjon og planlegging av felles arrangementer.

Situasjonen i de forskjellige husene blir også berørt. Det kommer nye søstre til Bodø: sr. Zenaida vender tilbake til Filippinene ettersom hun ble valgt til provinsial der i vår. To nye søstre forventes til Bodø, én er allerede ankommet; sr. Jenny Fajardo, de to andre, sr. Rachel Rones fra Filippinene og sr. Jeanne Wiest fra USA, kommer antagelig ved årsskiftet. 

Bergens-søstrene, eller Fransiskussøstrene, er få igjen, og deres kongregasjon, som er en bispedømmekongregasjon og i sin tid stiftet for å virke i Norge, er nå på hell. Biskop Eidsvig har utnevnt to søstre fra andre kongregasjoner til å bistå sr. Mary med ledelsen av kongregasjonen. De to er sr. Valborg Osterhus (St. Josephsøstrene) og sr. Anne Bente Hadland (Katarinahjemmet). 

Hos Mor Teresa-søstrene i Bergen er det også forandring, sr. Luis Marie reiste til Stockholm i august, mens sr. Magnificat kom fra Stockholm til Bergen. Søstrene feiret forøvrig tiårsjubileum for nærværet i Norge den 22. august i år.

Og hos Elisabethsøstrene fikk en postulant, (Christine Ottersen=sr. Klara), drakten i august, og sr Rita avla første løfter. 

Arven fra Ignatius er viktig for St. Josephsøstrene, og deres retretter og åndelige veiledning trekker mange mennesker til Grefsen. De utdanner også veiledere, og søstrene tilbyr nå tre av dem lokaler samme sted. De tilhører alle tre Den norske kirke. Ignatius forener!