Søsterrådets samling 3. - 5. mars 2012

Søsterrådet var samlet på Marias Minde i Bergen første helg i mars. Ni av i alt 16 ordenssamfunn var representert på møtet hvor vi blant annet tok opp spørsmålet om søstrenes arkiver, om kontrakter og avtaler med de repsektive bispedømmer, og spørsmålet om oppholdstillatelse for søstre fra land utenfor EU/EØS. 
Det ble også tid til et besøk i Bryggens museum med omvisning i Sunniva-utstillingen, og høymesse i St. Paul med besøk hos Mor Teresa-søstrene.
Det var ekstra gledelig å ha møtet i Bergen hvor søstre fra Nha Trang, Vietnam, nå har tilbragt ett år sammen med Fransiskus-søstrene på Marias Minde. De unge søstrene gjør fremskritt i norsk, og de er uten tvil et vitaliserende element i fellesskapet!