Om å avgi løfter

Løfteavleggelser i et kloster er store og høytidelige begivenheter. Biskop Grgics preken ved sr. Hedvigs evige løfter i Karmel kloster (august 2009) sier noe om løftenes betydning.