Valg i Karmel

Søstrene i Karmel kloster, Tromsø, valgte ny priorinne og nye rådssøstre 23. februar. Sr. M. Bronislava av Jesus Hostien ble valgt til priorinne. Hun har også tidligere innehatt vervet en periode. Rådssøster er sr. Hosanna, sr. Estera og sr. Natalia.