Hjem

Velkommen til Klosterliv.no, en nettside presentert av Søsterrådet – et samarbeidsorgan for katolske ordenssøstre og sekularinstitutt i Norge.

Vi representerer 155 ordenssøstre fordelt på 15 ulike ordener og kongregasjoner, fra 19 forskjellige land (tall per april 2011). Vi står i ulike tradisjoner innenfor katolsk ordensliv. Noen ordener har røtter tilbake i middelalderen, andre er nye i det tyvende århundre. Til sammen representerer vi hele bredden i den store tradisjonen som katolsk ordensliv utgjør; monastisk og apostolisk liv.

Klosterliv i Norge omfatter også menn. For at presentasjonen skal bli fullstendig, er også de mannlige ordener og kongregasjoner med i oversikten.

Til vokabularet Kloster, kongregasjon, kommunitet, ordenssamfunn, munk, nonne, bror, søster… Der er forskjellige betegnelser for forskjellige former for ordensliv. I vanlig norsk dagligtale skjelner vi som regel ikke mellom en munk og en ordensbror, eller en nonne og en ordenssøster, mellom et kloster og et konvent, selv om der finnes forskjeller.