Søsterrådets møte 19. og 20. november

Under Søsterrådets møte 19.-20. november 2010 ble det valgt ny ledelse: sr. Anne Bente Hadland ble valgt til leder for to år, sr. Valborg Osterhus og sr. Asumpta Balcerzak ble valgt til medlemmer av arbeidsutvalget.
Et viktig tema for Søsterrådet er de nye reglene for innvandring som trådte i kraft 1/1-2010. De gjør det svært vanskelig å få permanent oppholdstillatelse for søstre og kandidater til ordensliv fra land utenfor EU/EØS. En jurist som har arbeidet med lovgivningen kom med en nyttig orientering. Søsterrådet arbeider videre med saken.