Søsterrådet gjenoppstår

På sitt møte i vår besluttet SKON (Sekretariatet for kvinnelige ordenssamfunn i Norge) å endre navn til Søsterrådet. Det var også nødvendig med en justering av statuttene. Norsk Katolsk Bisperåd har nå godkjent endringene.
Da SKON ble opprettet i 1991, erstattet det i realiteten to fora for søstre - Rådet for overforstanderinner og Søsterrådet. For ikke å bli forvekslet med noen av dem, valgte søstrene å kalle seg "Sekretariatet for kvinnelige ordenssamfunn i Norge" - SKON. Siden den gang er det blitt opprettet hele 7 nye klostre eller søsterfellesskap i Norge, og strukturen samsvarte ikke lenger så godt til de nye realitetene. 
Søsterrådet ser det som en særlig oppgave å bistå søstre som kommer til landet med en innføring i lokale forhold. Det er videre et nyttig sted for kontakt for søstrene seg i mellom, i tillegg til at vi er et rådgivende organ i Kirken.