Hvem er vi?

Vi som står bak denne siden er Søsterrådet - et samarbeidsorgan for katolske ordenssøstre og sekularinstitutt i Norge. Vi representerer 140ordenssøstre fordelt på 16 ulike ordener og kongregasjoner, fra 19 forskjellige land (tall per april 2011). Vi står i ulike tradisjoner innenfor katolsk ordensliv. Noen ordener har røtter tilbake i middelalderen, andre er nye i det 20 århundre. Tilsammen representerer vi hele bredden i den store tradisjonen som katolsk ordensliv utgjør; monastisk og apostolisk liv. Klosterliv i Norge omfatter også menn. For at presentasjonen skal bli fullstendig, er også de mannlige ordener og kongregasjoner med i oversikten. Til vokabularet Kloster, kongregasjon, kommunitet, ordenssamfunn, munk, nonne, bror, søster... Der er forskjellige betegnelser for forskjellige former for ordensliv. I vanlig norsk dagligtale skjelner vi som regel ikke mellom en munk og en ordensbror, eller en nonne og en ordenssøster, mellom et kloster og et konvent, selv om der finnes forskjeller. En ordliste finnes på Den katolske kirkes hjemmesider.