Valg i Karmel

Søstrene i Karmel kloster, Tromsø, valgte ny priorinne og nye rådssøstre 23. februar. Sr. M. Bronislava av Jesus Hostien ble valgt til priorinne. Hun har også tidligere innehatt vervet en periode. Rådssøster er sr. Hosanna, sr. Estera og sr. Natalia. 

Kirkeinnvielse Tiller

Her er reportasje fra kirkeinnvielsen på Tiller og biskop Eidsvigs preken.

Tilbud om retretter

Se St. Jospehsøstrenes retrettsenter Grefsen. 
Se og Tautras retretter for unge voksne og Elisabethsøstrenes kallshelg.
 

Det nye klosteret på Tiller

Her er det bilder og mer informasjon om Birgittasøstrenes nye kloster som nå er sluttført! 

Søsterlandskap i forandring

SØSTERLANDSKAP I FORANDRING
Som tidligere nevnt har "Søsterrådet" gjenoppstått, og SKON (Sekretariatet for kvinnelige ordenssamfunn i Norge) er gått over i historien. Det har skjedd mye på klosterfronten i Norge de senere år, og de gamle strukturene var ikke hensiktsmessige.

Søsterrådets møte 19. og 20. november

Under Søsterrådets møte 19.-20. november 2010 ble det valgt ny ledelse: sr. Anne Bente Hadland ble valgt til leder for to år, sr. Valborg Osterhus og sr. Asumpta Balcerzak ble valgt til medlemmer av arbeidsutvalget.

Nonner på nettet

Nonnene på Tautra har egen side og blogg om klosterkall,
og Katarinahjemmet har opprettet egen facebookside

Søsterrådet gjenoppstår

På sitt møte i vår besluttet SKON (Sekretariatet for kvinnelige ordenssamfunn i Norge) å endre navn til Søsterrådet. Det var også nødvendig med en justering av statuttene. Norsk Katolsk Bisperåd har nå godkjent endringene.

Ordensliv - før og nå

Vi bringer her en artikkel som sto på trykk i kirkebladet Broen 5/09. Den sier litt om utviklingen i ordenslivet i Norge i dag.
 

Nye klostre i Norge

I høst har to klosterfellesskap flyttet inn i nybygg i Norge, begge i Trøndelag. Birgittasøstrene har forlatt sitt provisoriske kloster på Heimdal og flyttet inn i flott nybygg på Tiller, og på Munkeby kom munkene tilbake da fire trappister fra Citeaux tok eiendommen i besittelse. Vi gjengir her to artikler fra Broen nr. 5/2009.
 

Syndicate content