Dominikanerinnene på Sta. Katarinahjemmet

Sta. Katarinahjemmet ble grunnlagt i 1928, og søstrenes oppgave er å skape et naturlig og godt møtested med den katolske kirke i Norge. Søstrene søker å leve sitt liv etter det dominikanske motto «contemplata aliis tradere»; å bringe videre til andre frukten av ens bønn og fordypning. De lever et liv i fellesskap, liturgi, studier og forkynnelse.

Vår kommunitet består pr. i dag av 12 søstre, hvor av elleve er bosatt i Oslo og en i Frankrike. Sammensetningen på Katarinahjemmet har utviklet seg fra å være fransk, til fransk-norsk, til norsk-fransk, til dagens internasjonale fellesskap med søstre fra Norge, Polen, Vietnam, Filippinene og India.

Vårt dominikanske ordensliv er et liv i spenningsfeltet mellom nærværet foran Gud og nærværet blant mennesker. Vår bønn skal føre frem mot vårt møte med mennesker i verden av i dag, både innen Sta. Katarinahjemmets virksomhet og utad i samfunnet forøvrig.
Les mer på søstrenes nettsider.

Kontakt:

Sta. Katarinahjemmet
Gjørstads gate 9
0367 Oslo

Telefon: 23 21 54 10 (Mandag-fredag: resepsjon åpen fra 08.00-22.00. Lørdag/søndag: 10.00-22.00)

E-post: rom.katarinahjemmet@katolsk.no (gjestehus, møterom, studenthjem)

E-post:  sta.katarina@op.katolsk.no (klosteret)

Priorinne: Sr. Anne Bente Hadland op

Søstrene: Oversikt over søstrene

katarinahjemmet.katolsk.no